خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Query execution was interrupted]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM wp_termmeta WHERE term_id IN (29,30,31,34,95,76,88) ORDER BY meta_id ASC

وردپرس › خطا

خطا در ارتباط مجدد با پایگاه داده.

این به معنی عدم برقراری ارتباط با پایگاه‌داده در localhost است. احتمالا در حال حاضر پایگاه‌داده میزبان شما در دسترس نیست.

اگر از معنی دقیق این واژگان مطمئن نیستید، احتمالا باید با مدیر سرویس میزبانی خود تماس بگیرید. در صورتی که به کمک بیشتری نیاز دارید، می‌توانید در انجمن پشتیبانی وردپرس به دنبال یافتن راه‌حل باشید.